H2O WHIRLPOOL 3L - (BEZCHLOROVÁ DEZINFEKCE PRO VÍŘIVKY)

Neohodnoceno
 
 
Dostupnost Skladem (>5 ks)
Běžná cena 1 795 Kč
Ušetříte 271,80 Kč (–15 %)
Cena 1 258,84 Kč bez DPH
1 523,20 Kč    
Kód produktu 700503
Značka H2O COOL
Kategorie Akční zboží
 

BEZCHLOROVÁ DEZINFEKCE PRO VÍŘIVKY

H2O WHIRLPOOL je novodobý polymerový tekutý koncentrovaný přípravek pro dezinfekci a hygienické zabezpečení vody u všech druhů vířivek. Má silný a dlouhodobý účinek proti mikroorganismům a řasám.

Bezpečnost a první pomoc
 

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje: méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky; parfémy; desinfekční prostředky
Účinná látka:  alkyl(C12-C16)benzyl(dimethyl)amonium-chloridy 0,10g/100g.


Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

BL_H2O WHIRLPOOL_

H2O COOL - Vířivky návod CZ

 

Hmotnost 3.3 kg