SANIT all Floor POWER-N 10 l

Neohodnoceno
 
 
Dostupnost Skladem (>5 ks)
Cena 401,65 Kč bez DPH
486 Kč    
Kód produktu 30610/10
Značka SANIT all
Kategorie Prostředky na podlahu
 

SANIT all Floor Power - N je alkalická čirá kapalina se sníženou pěnivostí a příjemnou vůní. Vyvinutý pro ruční i strojové čištění. Obsahuje látky s vysokou mycí a odmašťovací schopností a speciální přísady. Má vysokou odmašťovací schopnost. Čistí podlahy, běžné povrchy (PVC, plast, kameninu,beton), interiéry vozidel apod.

Dávkování: 50 ml/10 l vody, při větším znečištění 100 ml/10 l vody

Složení: 5% nebo více, avšak méně než 15%: fosforečnany; méně než 5%: aniontové a neiontové povrchově aktivní látky, EDTA a její soli, parfém

Nebezpečné složky: 2-etylsulfát sodný, Undekanol, rozvětvené a lineární, ethoxylované propoxylované (>= 2,5 mol EO/PO), Ethylendiamintetraacetát tetrasodný, hydroxid sodný

Upozornění: Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě vo- lejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadu nebo na místo určené obcí. Skladuje v suchých, krytých a čistých skladech při teplotě 10 – 25°C.

1 Paleta: 99 Ks 

1 Patro na paletě: 33 Ks

Bezpečnostní list

 
Hmotnost 10.6 kg