Univerzální prací prášek ZICO PRO 2x 5Kg

Neohodnoceno
 
 
Dostupnost Skladem (4 ks)
Cena 198,35 Kč bez DPH
240 Kč    
Kód produktu 90420509.10
Kategorie Čistící prostředky
 

Univerzální prací prášek určený pro namáčení, předpírání i praní všech druhů prádla vyjma vlny a hedvábí.
Použitelný při všech teplotách, je vhodný na barevné i bílé prádlo a poradí si i s těmi nejodolnějšími skvrnami.

 

 


Signální slovo: Varování
Standardní věty o nebezpečnosti: :
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud
je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Doplňkové věty:
EUH208 Obsahuje Substilisin, Alpha-amylase, Lipase, DIPENTENE, Terpinolene. Může vyvolat alergickou reakci.
EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
Nebezpečné látky: Uhličitan sodný, Metakřemičitan disodný.
Prvky značení:
Složení: < 5% aniontové povrchově aktivní látky, < 5% neiontové povrchově aktivní látky, < 5% mýdlo, enzymy,
parfém (Limonene)

Hmotnost 10.6 kg