Sleva 5 % pro registrované zákazníky. Registrujte se ZDE.

Univerzální prášek ROBETA 9 kg

Neohodnoceno
 
 
Dostupnost Skladem (>5 ks)
Cena 166,12 Kč bez DPH
201 Kč    
Značka ROBETA
Kategorie Prostředky do koupelen a WC
 

Universální prací prášek pro namáčení, předpírku a praní všech typů tkanin, ale ne pro vlnu a hedvábí. Je použitelný při všech teplotách. Neobsahuje fosfáty. 

Bezpečnostní upozornění:Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Bezpečnostní list