Gigasept AF Forte 5l

Neohodnoceno
 
Novinka
 

Koncentrovaný kapalný přípravek na bázi kombinace KAS, aminu, fenoxypropanolu a alkylguanidinacetátu. Vhodný pro manuální dezinfekci a čištění chirurgického instrumentária, rigidních a flexibilních endoskopů

Dostupnost Skladem (1 ks)
Cena 2 706,61 Kč bez DPH
3 275 Kč    
Značka Schülke
Kategorie Novinky a akční zboží
 

Oblast použití

gigasept® AF forte je vhodný k:

• dezinfekci a čištění chirurgických nástrojů

• prvnímu stupni dezinfekce rigidních a flexibilních endoskopů

• dezinfekci anestetických přístrojů, dýchacích masek atp.

 Účinnost

Baktericidní, levurocidní, virucidní na BVDV / Vaccinia (HIV/HBV/HCV) / Polyoma SV40 / Adeno / Rota, mykobaktericidní, tuberkulocidní
Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke

Informace k použití

gigasept® AF forte se ředí vodou na požadovanou koncentraci pracovního roztoku. Endoskopy a nástroje určené k reprocessingu se ponoří do připraveného roztoku tak, aby byly zcela ponořené a roztokem byly naplněné všechny duté části po stanovenou dobu expozice. Po expozici a následném čištění se endoskopy a nástroje vyjmou z roztoku a důkladně se opláchnou vodou požadované kvality.
Nedoporučuje se míchat gigasept® AF forte s jinými produkty či detergenty. Reaguje s aldehydy. Veškeré dávkovací pomůcky a nádoby pro přípravu roztoků před použitím řádně opláchněte vodou, aby nedošlo k reakci roztoku gigasept® AF forte se zbytky jiných chemikálií.Přípravek není vhodný na závěrečnou dezinfekci kritických a semikritických nástrojů.
Nepoužitý pracovní roztok je stabilní po dobu 7 dnů.

Složení

100 g roztoku gigasept® AF forte obsahuje následující aktivní látky:

• 10 g Dimethyldioctylammoniumchlorid

• 15 g Phenoxypropanole

• 5,6 g Alkylguanidinacetat


• 9,5 g Laurylpropylendiamin
Další složení:
• 5-15% neionogenní tenzidy
• parfém, inhibitory koroze, barviva

Fyzikálně-chemické vlastnosti

Barva:zelený
Zápalná teplota:62 °C / Metoda : DIN 51755 Part 1
Hustota:cca. 0,99 g/cm3 / 20 °C
Forma:kapalný
Dynamická viskozita:cca. 60 mPa*s / 20 °C / Metoda : ISO 3219
pH:9,8 - 10 / 20 °C

 

Zvláštní upozornění

Pouze pro profesionální trh. Nemíchejte gigasept® AF forte s jinými produkty či detergenty.
Exspirace výrobku: 36 měsíců