Gigazyme X-tra 2l

Neohodnoceno
 
 

Tekutý enzymatický mycí přípravek s dezinfekčními účinky, vhodný pro manuální čistění a dezinfekci endoskopů a chirurgických nástrojů.

Dostupnost Vyprodáno
Cena 947,90 Kč bez DPH
1 146,96 Kč
Kód produktu SCH129101
Značka Schülke
Kategorie Akční zboží
Položka byla vyprodána...
 

Oblast použití

gigazyme® X•tra je vynikající čistič na termostabilní i termosensitivní nástroje všech druhů, a to díky vyvážené receptuře obsahující kombinaci vysoce účinných enzymů a povrchově aktivních látek. Současně, díky dezinfekčním účinkům na bakterie, viry a fungi, je personál ochráněn před případnou kontaminací nebezpečnými patogeny, jako je např. HIV a HBV.

Účinnost

Baktericidní, levurocidní, virucidní na BVDV / Vaccinia (HIV/HBV/HCV)
Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

 Informace k použití

Pro čištění a dezinfekci nástrojů se ředí studenou vodou na požadovanou koncentraci. Endoskopy a nástroje určené k reprocessingu, se ponoří do připraveného roztoku tak, aby byly zcela ponořené a roztokem byly naplněné všechny duté části po stanovenou dobu expozice. Po expozici a následném čištění se endoskopy a nástroje vyjmou z roztoku a důkladně se opláchnou pitnou vodou. Pracovní roztok je použitelný po dobu 1 dne v závislosti na znečištění. Přípravek není vhodný pro závěrečnou dezinfekci kritických
a semikritických zdravotnických prostředků. Nedoporučuje se míchat gigazyme X•tra s jinými detergenty.

Složení

100 g gigazyme® X·tra obsahuje následující aktivní látky:
• 7,7 g didecyldimethylammonium chloride
• 0,4 g polyhexamethylene biguanide
Další složení:
• 15 - 30% neionogenních tenzidů, enzymy, parfém

Fyzikálně-chemické vlastnosti

Forma:kapalný
Zápalná teplota:cca. 52 °C / Metoda : DIN 53213, část 1
Hustota:cca. 1,08 g/cm3 / 20 °C
Barva:zelený
Dynamická viskozita:cca. 53 mPa*s
pH:cca. 7,5 / 20 °C / koncentrát

 

Zvláštní upozornění

Určeno pro profesionální trh. Nedoporučuje se míchat gigazyme X•tra s jinými detergenty.
Doba exspirace: 18 měsíců

Bezpečnostní upozornění :

Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty)   
H302 Zdraví škodlivý při požití.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.


 .

Hmotnost 2.4 kg
Použití: Zdravotnictví

Schülke je výrobcem, který se specializuje na výrobu dezinfekce pro zdravotnictví. Společnost byla založena již v roce 1889 a od té doby si vybudovala silnou pozici na trhu a důvěru u svých zákazníků.
Dezinfekční produkty Schülke jsou známé svou vysokou účinností, bezpečností a širokým spektrem použití. Tato kombinace výrobcem umožňuje poskytovat řešení pro široký rozsah aplikací - od chirurgických operací přes péči o pacienty až po úklid a údržbu zdravotnických zařízení.
Schülke klade velký důraz na kvalitu svých produktů. Všechny produkty jsou důkladně testovány a splňují přísné mezinárodní normy. Díky tomu jsou produkty Schülke synonymem pro spolehlivou dezinfekci a sterilizaci v zdravotnickém prostředí.
Výrobky Schülke jsou navíc navrženy tak, aby byly co nejsnazší na použití. Snadno se aplikují a rychle působí, což zdravotnickým pracovníkům umožňuje efektivně a efektivně čistit a dezinfikovat prostory a nástroje.
Součástí portfolia společnosti Schülke jsou nejen dezinfekční prostředky, ale také různé druhy mýdel, krémů a dalších produktů pro péči o kůži. Tyto produkty jsou vyrobeny s ohledem na citlivou pokožku zdravotnických pracovníků a pacientů.
Výrobky Schülke si získaly důvěru zdravotnických profesionálů po celém světě. Jejich vysoká kvalita a účinnost je dělají ideální volbou pro zajištění bezpečnosti a čistoty v zdravotnických zařízeních.