Mikrozid AF wipes 150ks - dóza

Neohodnoceno
 
Novinka
 

Dezinfekční ubrousky napuštěné alkoholovým roztokem určené pro rychlou dezinfekci malých ploch a povrchů zdravotnických prostředků otěrem.

Dostupnost Skladem (4 ks)
Cena 339,67 Kč bez DPH
411 Kč    
Značka Schülke
Kategorie Novinky a akční zboží
 

Oblast použití

mikrozid® AF wipes se doporučuje k rychlé dezinfekci malých ploch a povrchů zdravotnických prostředků (stoly, stolky, vozíky, kliky, dveře, pomůcky apod.). Obzvláště vhodné na lesklé povrchy a pro oblasti se zvýšeným infekčním rizikem. Přípravek je vhodný všude tam, kde je potřeba rychle a zároveň účinně dezinfikovat zdravotnické pomůcky, jako
např:
• Povrchy v blízkosti pacientů
• Kontaktní plochy
• Vyšetřovny
• Operační stoly a okolní povrchy
• Zdravotnické prostředky

 Účinnost

Baktericidní, fungicidní, virucidní, mykobaktericidní
Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

 Informace k použití

Předem odstraňte z povrchu nebo předmětu viditelné nečistoty. Vytáhněte ubrousek z plastikové dózy a stírejte dezinfikovaný povrch. Dbejte na důkladné smočení povrchu. Nechejte zaschnout. Používejte pouze na suché a studené povrchy. Pro dezinfekci větších ploch použijte více ubrousků. Po použití dózu důkladně uzavřete.

 Složení

100 g roztoku mikrozid® AF wipes obsahuje následující aktivní látky:

• 35 g Propal-1-ol


• 25 g Ethanol

Fyzikálně-chemické vlastnosti

Dynamická viskozita:Údaje nejsou k dispozici
Barva:bezbarvý
Hustota:cca. 0,89 g/cm3 / 20 °C / aktivního roztoku
Forma:Vodný alkohol obsahující roztok na netkaná textilie
Zápalná teplota:27 °C / Metoda : DIN 51755 Part 1 / aktivního roztoku
pH:Nevztahuje se

 

 Zvláštní upozornění

Určeno pro profesionální trh. Termoelektrické nástroje používejte až po úplném zaschnutí přípravku. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Skladovat v uzavřených obalech, mimo zdrojů sálavého tepla, ohně, nápojů, krmiv, potravin a slunečného záření. Teplota skladování: -20 až +25 °C. Přípravek není vhodný na povrchy, které narušuje alkohol (plexisklo, akryláty a lakované povrchy. Po otevření výrobce garantuje účinnost po dobu 3 měsíců. Po použití dózu vždy těsně uzavřete.
Doporučená doba expozice: 1 min od zaschnutí
Doba exspirace: 30 měsíců