SATUR BADEX, bělící a dezinfekční přípravek

Neohodnoceno
 
  • 1 z 2
 
Dostupnost Zvolte variantu Skladem (>5 ks) Skladem (>5 ks)
Varianta
Cena 25,62 Kč 88,43 Kč od 25,62 Kč bez DPH
31 Kč 107 Kč od 31 Kč    
Značka SATUR
Kategorie Dezinfekce ploch a povrchů
 

Tekutý bělící a dezinfekční prostředek. Dezinfekce podlah, kuchyňského a hygienického náčiní, sanitární keramiky, WC, dřezů, hraček.

NEBEZPEČÍ: Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.

Zneškodňování: Přípravek a obal zneškodňujte v souladu s ustanovením zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění. Zákaz opakovaného použití obalu!

Složení: Chlornan sodný (35g aktivního chloru/1 litr), hydroxid sodný.

Účinná látka: Chlornan sodný (EINECS 231-668-3)

Účinky: baktericidní, fungicidní, virucidní, sporicidní

Fyzikální a chemické vlastnosti: kapalina světle žluté barvy s charakteristickou vůní po chloru, pH 1% roztoku < 14 Dezinfekce podlah, kuchyňského a hygienického náčiní, sanitární keramiky, WC, dřezů, hraček: Použijte roztok z 1 l přípravku a 9 l vody. Silné znečištění nejprve mechanicky odstraňte. Hračky, předměty a plochy, které přichází do styku s potravinami, opláchněte po 30 minutách pitnou vodou. 

Dezinfekce pitné vody ve studnách: Dávkujte 20 ml přípravku na 1 m2 pitné vody. Dávku nejdříve rozmíchejte v 10 l vody a pak zkrápějte vodní hladinu studny. Po 30 minutách je voda dezinfikována a současně dochází k rozložení účinné látky.

Dezinfekce vody v bazénech: Přípravek se používá celosezónně pro provoz bazénů.
– Iniciační dávka: Pro první zachlorování bazénu dávkujte 150 ml přípravku na 3 m2 Vody. Dávku nejprve rozmíchejte v 10 l vody a pak vylijte po částech do bazénu.
– Udržovací dávka: Pro běžnou dezinfekci a udržení správné koncentrace volného chloru v bazénu dávkujte 80 ml přípravku na 3 m2 vody.
– Šoková dávka: Při výskytu řas, dlouhodobém horkém počasí nebo zvýšeném provozu dávkujte jednorázově 250 ml přípravku na 3 m2 vody.

Předpírání a bělení v automatických pračkách: Do bubnu pračky nalijte roztok 1 l vody a 100 ml přípravku. Do praček se zásobníkem na bělící prostředek nalijte dávku přímo do zásobníku. Vložte prádlo do pračky, nadávkujte prací prostředek a spusťte program.

Ruční namáčení a bělení prádla: Na 40 l vody dávkujte 500 ml přípravku. Prádlo namočte na 1 - 2 hodiny a po důkladném vymáchání doperte ručně nebo v automatické pračce.

Snášenlivost: Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Nepoužívejte na vlnu, hedvábí, polyamidová vlákna.

Skladování: Skladujte ve svislé poloze! V suchu, odděleně od potravin.

Bezpečnostní list