Gigasept AF Forte 2l

Neohodnoceno
 
 

Koncentrovaný kapalný přípravek na bázi kombinace KAS, aminu, fenoxypropanolu a alkylguanidinacetátu. Vhodný pro manuální dezinfekci a čištění chirurgického instrumentária, rigidních a flexibilních endoskopů

Dostupnost Skladem (2 ks)
Cena 1 317,40 Kč bez DPH
1 594,05 Kč    
Kód produktu SCH125607
Značka Schülke
Kategorie Akční zboží
 

Oblast použití

gigasept® AF forte je vhodný k:

• dezinfekci a čištění chirurgických nástrojů

• prvnímu stupni dezinfekce rigidních a flexibilních endoskopů

• dezinfekci anestetických přístrojů, dýchacích masek atp.

 Účinnost

Baktericidní, levurocidní, virucidní na BVDV / Vaccinia (HIV/HBV/HCV) / Polyoma SV40 / Adeno / Rota, mykobaktericidní, tuberkulocidní
Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke

Informace k použití

gigasept® AF forte se ředí vodou na požadovanou koncentraci pracovního roztoku. Endoskopy a nástroje určené k reprocessingu se ponoří do připraveného roztoku tak, aby byly zcela ponořené a roztokem byly naplněné všechny duté části po stanovenou dobu expozice. Po expozici a následném čištění se endoskopy a nástroje vyjmou z roztoku a důkladně se opláchnou vodou požadované kvality.
Nedoporučuje se míchat gigasept® AF forte s jinými produkty či detergenty. Reaguje s aldehydy. Veškeré dávkovací pomůcky a nádoby pro přípravu roztoků před použitím řádně opláchněte vodou, aby nedošlo k reakci roztoku gigasept® AF forte se zbytky jiných chemikálií.Přípravek není vhodný na závěrečnou dezinfekci kritických a semikritických nástrojů.
Nepoužitý pracovní roztok je stabilní po dobu 7 dnů.

Složení

100 g roztoku gigasept® AF forte obsahuje následující aktivní látky:

• 10 g Dimethyldioctylammoniumchlorid

• 15 g Phenoxypropanole

• 5,6 g Alkylguanidinacetat


• 9,5 g Laurylpropylendiamin
Další složení:
• 5-15% neionogenní tenzidy
• parfém, inhibitory koroze, barviva

Fyzikálně-chemické vlastnosti

Barva:zelený
Zápalná teplota:62 °C / Metoda : DIN 51755 Part 1
Hustota:cca. 0,99 g/cm3 / 20 °C
Forma:kapalný
Dynamická viskozita:cca. 60 mPa*s / 20 °C / Metoda : ISO 3219
pH:9,8 - 10 / 20 °C

 

Zvláštní upozornění

Pouze pro profesionální trh. Nemíchejte gigasept® AF forte s jinými produkty či detergenty.
Exspirace výrobku: 36 měsíců

Bezpečnostní upozornění :

Standardní věty o nebezpečnosti (H-věty)   
H302 + H312 Zdraví škodlivý při požití a při styku s kůží.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H373 Může způsobit poškození orgánů (Gastrointestinální trakt, Imunitní systém) při prodloužené nebo opakované expozici požitím.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Hmotnost 2.2 kg
Použití: Zdravotnictví

Schülke je výrobcem, který se specializuje na výrobu dezinfekce pro zdravotnictví. Společnost byla založena již v roce 1889 a od té doby si vybudovala silnou pozici na trhu a důvěru u svých zákazníků.
Dezinfekční produkty Schülke jsou známé svou vysokou účinností, bezpečností a širokým spektrem použití. Tato kombinace výrobcem umožňuje poskytovat řešení pro široký rozsah aplikací - od chirurgických operací přes péči o pacienty až po úklid a údržbu zdravotnických zařízení.
Schülke klade velký důraz na kvalitu svých produktů. Všechny produkty jsou důkladně testovány a splňují přísné mezinárodní normy. Díky tomu jsou produkty Schülke synonymem pro spolehlivou dezinfekci a sterilizaci v zdravotnickém prostředí.
Výrobky Schülke jsou navíc navrženy tak, aby byly co nejsnazší na použití. Snadno se aplikují a rychle působí, což zdravotnickým pracovníkům umožňuje efektivně a efektivně čistit a dezinfikovat prostory a nástroje.
Součástí portfolia společnosti Schülke jsou nejen dezinfekční prostředky, ale také různé druhy mýdel, krémů a dalších produktů pro péči o kůži. Tyto produkty jsou vyrobeny s ohledem na citlivou pokožku zdravotnických pracovníků a pacientů.
Výrobky Schülke si získaly důvěru zdravotnických profesionálů po celém světě. Jejich vysoká kvalita a účinnost je dělají ideální volbou pro zajištění bezpečnosti a čistoty v zdravotnických zařízeních.