H2O FLOCK 1L - (PŘÍPRAVEK PRO VYVLOČKOVÁNÍ DROBNÝCH NEČISTOT

Neohodnoceno
 
 
Dostupnost Skladem (4 ks)
Běžná cena 125 Kč
Ušetříte 13,65 Kč (–10 %)
Cena 92,02 Kč bez DPH
111,35 Kč    
Kód produktu 700301
Značka H2O COOL
Kategorie Akční zboží
 

PŘÍPRAVEK PRO VYVLOČKOVÁNÍ DROBNÝCH NEČISTOT

NH2O FLOCK je tekutý, koncentrovaný přípravek určen na vyvločkování drobných nečistot a odstranění zákalu bazénové vody. Sdruží (vyvločkuje) i velmi jemné rozptýlené nečistoty do větších celků a tyto je možno následně odfiltrovat nebo odsát bazénovým vysavačem. Zároveň dodá vodě požadovanou „jiskru“.

Bezpečnost a první pomoc
 

EUH 210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

Obsahuje: Polyaluminiumhydroxidchlorid 10 g/100 g, max. 2 % oxidu hlinitého
 
 
 
Hmotnost 1.1 kg