PERLUX SUPER COMPACT WHITE PRACÍ PERLY NA BÍLÉ PRÁDLO 32 KS

Neohodnoceno
 
Akce Novinka Efekt lupa
 
Dostupnost Skladem (>5 ks)
Běžná cena 221 Kč
Ušetříte 52 Kč (–23 %)
Cena 139,67 Kč bez DPH
169 Kč    
Kód produktu 5907542746180
Značka PERLUX
Kategorie Akční zboží
 

Inovativní spojení pracího prášku a pracího gelu v jedné prací kapsli! Toto spojení garantuje velmi vysokou účinnost praní. Kapsle na praní bílého prádla zároveň obsahuje aktivní kyslík pro dosažení jedinečné bělosti prádla a zároveň zabraňuje jeho šednutí a žmolkování. Dále obsahuje složky odstraňující skvrny z prádla a zabraňující usazování vodního kamene na elementech pračky. Popis produktu: Prací kapsle jsou vhodné na praní bílého a světlého prádla, nepoužívejte je na vlnu a hedvábí, ani na praní sportovního prádla. Vložte prací kapsli do prázdného bubnu pračky. Na prací kapsli vložte prádlo a spusťte vhodný prací program. Perlux Multicaps se rozpouští i ve studené vodě, pro ideální výsledek praní doporučujeme program při nejméně 40 °C a minimální délce 60 min. VAROVÁNÍ H302 Zdraví škodlivý při požití. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné brýle. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů

pH 8,5 - 9,5

Hmotnost 0.84 kg